Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2021 m. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius 120.

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2021 m. 2021 m. darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius
 Direktorius 3639 4356 1
 Direktoriaus pavaduotojas 0 0 0
 Patarėjas x* x* 1
 Skyriaus vedėjas 2312 2479 7
 Vyriausiasis specialistas 1740 1870 17

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2021 m. 2021 m. darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius
 Skyriaus vedėjas 1510 1640 2
 Mentorius x* 1
 Vyriausiasis specialistas 1466 1480 44
 Vyresnysis specialistas 1270 1286 7
 Specialistas 1052 1148 49
 Darbininkas 759 795 1

Pastabos:

1) x* – darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2) 2021 m. darbo užmokesčio fondas didėja dėl  pakeistų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, dėl padidėjusio pareiginės algos bazinio dydžio iki 177 Eurų;

3) darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-02-10