Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Bendradarbiavimas

Europos Sąjungos įstaigos


Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas (European Commission Direktorate – General for Fisheries and Maritime Affairs) – Europos Komisijos struktūrinis padalinys, formuojantis ir įgyvendinantis Europos Sąjungos bendrąją žuvininkystės politiką. http://ec.europa.eu/dgs/fisheries/index_en.htm

 

Bendrijos žvejybos kontrolės agentūra (Community Fisheries Control Agency) – Bendrijos įstaiga, skirta koordinuoti ES ir nacionalinių priemonių žvejybos kontrolės ir stebėsenos sritį, siekiant užtikrinti jų vieningumą ir efektyvumą. http://ec.europa.eu/cfca/index_en.htm

 

Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas) – Europos Sąjungos institucija, skirta rinkti, analizuoti ir teikti statistinę informaciją. Europos bendrijų statistikos biuro informacija naudojama rengiant Europos Sąjungos teisės aktus.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

 

Baltijos jūros regioninė patariamoji taryba (Baltic Sea Regional Advisory Council) – Bendrijos įstaiga, skirta konsultuoti Europos Komisiją ir ES valstybes žvejybos Baltijos jūroje valdymo klausimais. Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos nariai yra socialiniai ir ekonominiai partneriai, įskaitant dvi Lietuvos žvejų asociacijas.
http://www.bsrac.org/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front

 

 

Tarptautinės organizacijos


Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) – tarptautinė organizacija, skirta skatinti ilgalaikę tvarią pasaulio maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės plėtrą. http://www.fao.org/

 

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos statistikos tarnyba (FAOSTAT) – FAO informacinė sistema, skirta kaupti duomenims apie pasaulio šalių maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės situaciją. http://faostat.fao.org/

 

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) – tarptautinė mokslo organizacija, skirta koordinuoti ir plėtoti jūrų tyrimus šiaurės Atlante.
http://www.ices.dk/indexfla.asp

 

Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) – žvejybos organizacija, kontroliuojanti žvejybą reguliuojamuose šiaurės rytų Atlanto žvejybos plotuose.
http://www.neafc.org/

 

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija (Northwest Atlantic Fisheries Organization, NAFO) –  žvejybos organizacija, kontroliuojanti žvejybą reguliuojamuose šiaurės vakarų žvejybos plotuose.
http://www.nafo.int/

 

Tarptautinė žuvininkystės plėtros Vidurio ir Rytų Europoje organizacija (Organisation for the Development of Fisheries in Eastern and Central Europe, EUROFISH) – tarptautinė organizacija, skirta skatinti akvakultūros, žuvų perdirbimo, rinkodaros ir prekybos plėtrą Rytų ir Vidurio Europoje. http://www.eurofish.dk/

 

Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklas (NACEE) – organizacija, kurios tikslas skatinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir informacijos apsikeitimo srityje siekiant užtikrinti akvakultūros plėtrą Centrinėje ir Rytų Europoje.
http://www.agrowebcee.net/nacee/about-nacee/ 

 

 

Kitų šalių organizacijos


Lenkijos vidaus vandenų Stanislavo Sakovičiaus vardo žuvininkystės institutas

Bendradarbiaujama vidaus vandenų žuvų išteklių atkūrimo ir išsaugojimo, naujų žuvų rūšių auginimo technologijų diegimo ir pritaikymo srityse. Perspektyvių ir vertingų žuvų rūšių (lašišinių, eršketinių ir kitų) veisimo technologijų diegimas, vidaus vandenų akvakultūros specialistų mokymas. Planuojama įgyvendinti bendras programas aukščiau minėtose srityse.

 

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Gyvulininkystės mokslo tyrimų instituto valstybinė unitarinė įstaiga „Žuvininkystės institutas”

Bendradarbiaujama vidaus vandenų akvakultūros mokslinės ir gamybinės veiklos srityse, turint tikslą tyrinėti, optimaliai naudoti ir saugoti gyvuosius vidaus vandenų išteklius. Numatomas bendradarbiavimas realizuojant bendrus mokslinius ir gamybinius projektus; keitimasis informacija apie naujausius mokslinius, metodinius pasiekimus, specialistų mokymas, konferencijų, seminarų organizavimas ir kt. su žuvininkyste susijusi veikla.