Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Kategorijos ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Numeris
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo komisijos sudėties patvirtinimo (2009-11-11 įsakymas Nr. 3D–864)   
 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ pakeitimo (2009-10-30 įsakymas Nr. 3D-821)   
 Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemonėms“ ir priemonę „Bandomieji projektai“, ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ sąrašų patvirtinimo (2009-10-13 potvarkis Nr. 4D-157)   
 Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties ,,Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“, trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sričių „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“ ir „Parama bendro intereso priemonėms“, ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ , sąrašų patvirtinimo (2009-10-13 įsakymas Nr. 3D-738)   
 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ pakeitimo (2009-09-17 įsakymas Nr. 3D-681)   
 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-487 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų“ pakeitimo (2009-09-09 įsakymas Nr. 3D-662)   
 Dėl paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose taisyklių patvirtinimo (2009-08-10 įsakymas Nr. 3D-584)   
 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 3D-299 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2009-07-10 Įsak. Nr. 3D-491)   
 DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-72 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Parama jauniems žvejams“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2009-07-10 įsak. Nr. 3D-490)   
 Dėl pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių patvirtinimo (2009-06-26 įsakymas Nr. 3D-463)   
<< 1 2 3 4 >>