Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VADOVYBĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

Direktorės Indrės Šidlauskienės pagrindiniai 2017 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 

1. Užtikrinti efektyvų projekto „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ įgyvendinimą.

 

2. Užtikrinti projekto „Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“ pateikimą ir įgyvendinimą.

 

3. Užtikrinti 2016 – 2020 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos 2017 m. priemonių įgyvendinimą.

 

4. Užtikrinti projekto „Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos koordinavimas ir įgyvendinimas“ priemonių, priskirtų Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM kompetencijai, įgyvendinimą ir numatytų dokumentų pateikimą laiku.

 

5. Organizuoti tarptautinę konferenciją žvejybos kontrolės klausimais.

 

 

Direktoriaus pavaduotojo Aido Adomaičio pagrindiniai 2017 metų veiklos uždaviniai (užduotys): 

 

1. Užtikrinti efektyvų projekto „Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos įgyvendinimas ir koordinavimas“ koordinavimą ir numatytų dokumentų NMA bei Žemės ūkio ministerijai-Nacionaliniam koordinatoriui pateikimą.


2. Užtikrinti efektyvų projekto „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ įgyvendinimą 2017 metais bei savalaikį dokumentų NMA pateikimą.


3. Koordinuoti žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimą už 2017 m. pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo finansavimą, patobulinti ir atnaujinti žuvininkystės kontrolės sistemas.


4. Užtikrinti projekto „Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“ pateikimą ir įgyvendinimą.


5. Organizuoti tarptautinę konferenciją žvejybos kontrolės klausimais.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojo Vaclovo Petkaus pagrindiniai 2016 metų veiklos uždaviniai (užduotys): 

 

1. Užtikrinti, kad pagal kompetenciją Europos Komisijai interneto puslapyje adresu https://datacollection.jrc.europa.eu/data-calls nurodytomis datomis bei esant užklausimams iš Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos bei kitų institucijų pagal jų nurodytus informacijos pateikimo terminus, būtų parengta ir pateikta informacija apie Baltijos jūros žuvininkystę. Užtikrinti, kad ataskaita apie ungurių išteklių būklę Lietuvoje, jų žvejybą ir kitą jiems daromą poveikį būtų parengta ir laiku pateikta,bei tinkamai pristatyta ICES WEGEEL ar kitose Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos darbo grupėse. Užtikrinti Lietuvos specialistų dalyvavimą jungtinių ataskaitų rengime.


2. Užtikrinti tinkamą planuojamų ūkio subjektų patikrinimų organizavimą, vadovaujantis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 metais planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašu, patvirtintu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-166.


3. Organizuoti Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus veiklos plano trejiems metams parengimą ir pateikimą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriui.


4. Užtikrinti tinkamą Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus Jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos veiklos įgyvendinimą, organizuoti naujos sykinių žuvų rūšies - jūrinių sykų (lot. Coregonus lavaretus) ir sterkų reproduktorių gavimą, ikrų ėmimą,  jauniklių paauginimą, jūrinių sykų įtraukimą į Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2017 metų įveisimo planą.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-02-02