Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Asmens duomenų apsauga

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo"

Toma Ševeliovaitė yra paskirta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenų apsaugos pareigūne. Pagrindinė Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenų apsaugos pareigūnės pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnę visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnė privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jų užduočių vykdymu, laikantis Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės.

 

Duomenų apsaugos pareigūnės kontaktai:

Toma Ševeliovaitė
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda.
Tel. +370 700 14908

El. p. duomenuapsauga@zuv.lt

 

Skundus dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-14