Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Veiklos sritys

PAGRINDINĖS ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS VEIKLOS SRITYS


 

Žvejybos kontrolė tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Viena iš svarbiausių Žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) veiklos sričių yra žvejybos kontrolė Baltijos jūroje ir tolimųjų jūrų regionuose. Žvejybą Atlanto ir Ramiajame vandenynuose kontroliuoja Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyrius, įsikūręs Vilniuje. Šis skyrius taip pat kontroliuoja Lietuvos žvejybos laivus, iškraunančius tolimųjų jūrų regionuose sužvejotas žuvis ES šalių narių uostuose, trečiųjų šalių laivus, gabenančius žuvis (išskyrus konteinerinius) Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Žuvininkystės tarnyba su Palydovine žvejybos laivų ryšio stebėjimo sistema vykdo Lietuvos žvejybos laivų stebėseną Baltijos jūroje ir tolimųjų jūrų regionuose, organizuoja žuvų išteklių tyrimus, kuria bei administruoja Integruotos žuvininkystės duomenų informacinės sistemos interneto svetainę, tvarko Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą, tobulina žuvininkystės kontrolės teisinę bazę, stebi ir kontroliuoja NEAFC, NAFO ir kitų tarptautinių organizacijų reguliuojamose akvatorijose bei užsienio valstybių išskirtinėse ekonominėse zonose žvejojančius Lietuvos laivus ir kitų šalių žvejybos laivus, dalyvauja bendrose kontrolės misijose ES žvejybos kontrolės laivuose. 

 

 

 

Žvejybos kontrolė Baltijos jūroje. Žvejybos kontrolę Baltijos jūroje vykdo Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriai, kurie yra Klaipėdoje. Pagrindinis Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus uždavinys – vykdyti žuvų išteklių naudojimo kontrolę Baltijoje jūroje, nustatytose žuvininkystės produktų iškrovimo vietose, žuvininkystės gamybinėse-komercinėse įmonėse, žvejybos laivuose ir transporto priemonėse. Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus uždavinys – užtikrinti subalansuotą Baltijos jūros žuvų išteklių naudojimą, kuris išlaikytų stabilias ekonomines socialines sąlygas Lietuvos žuvininkystės verslo plėtrai su minimaliu neigiamu poveikiu Baltijos jūros ekosistemai. Žuvininkystės kontrolės pareigūnai tikrina, kaip verslinę žvejybą Baltijos jūroje vykdantys ūkio subjektai ir Baltijos jūroje žvejojantys žvejai mėgėjai laikosi žvejybą Baltijos jūroje ir pirminį žuvininkystės produktų pardavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, kontroliuoja žuvininkystės produktų iškrovimą, taikydami rizikos vertinimu grindžiamą mėginių atranką žvejybos produktų svoriui dėžėse patikrinti ir svėrimo tikslumui užtikrinti, žuvų pirminį pardavimą ir supirkimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, tikrina transporto priemones, kuriomis gabenami žuvininkystės produktai. Kartu su Lietuvos Respublikos Karinėmis oro pajėgomis atlieka patikrinimus iš oro. Žuvininkystės tarnyba bendradarbiauja su kaimyninių šalių žvejybos kontrolės institucijomis – atliekami bendri patikrinimai užsienio šalių uostuose, kuriuose iškraunami Lietuvos Respublikos žvejybos laivai. Rengiamos tarptautinės misijos su kitų ES šalių žvejybos kontrolės laivais – jų metu atliekami patikrinimai Baltijos jūroje žvejojančiuose laivuose. 

 

 

Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyrius (toliau – ŽTM skyrius) yra atsakingas už žuvų biologinių duomenų rinkimo planavimą, tų duomenų rinkimo organizavimą bei rinkimą, duomenų analizę ir pateikimą tiek Lietuvos institucijoms, tiek Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai (toliau – TJTT) bei Europos Komisijos (toliau – EK) ekspertų grupėms ir koordinatoriams. Surinktų kvotuojamų rūšių biologiniai duomenys panaudojami nustatant išteklių dydžius, kurių pagrindu skiriamos kvotos Lietuvai. ŽTM skyrius vykdo iškraunamų žuvų monitoringą žvejybos uoste ir priekrantėje (Smiltynėje, Melnragėje, Šventojoje) žuvų iškrovimų vietose, nustato iškraunamų žuvų ilgį, svorį, rūšinę sudėtį. Specialistai, bendradarbiaudami su Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriumi, jūroje esančiuose žvejybos laivuose registruoja išmetamų žuvų kiekius, rūšinę sudėtį, atlieka žuvų biologinių parametrų ilgio bei svorio analizę. Visas išmesti atrinktas žuvis privaloma pasverti, išmatuoti ir paimti mėginius tyrimams laboratorijoje. Iškraunamų žuvų analizei mėginiai yra įsigyjami ir iš žvejų, o biologinė analizė ir tyrimai atliekami laboratorijoje. Plačiau apie ŽTM skyrių spausti čia.

 

 

Saugomų ir globojamų žuvų migracijos ir neršto sąlygų gerinimas. Žuvininkystės tarnyba įrengia žuvų pralaidas, šalina natūralias ir dirbtines kliūtis, įrengia dirbtines arba gerina natūralias nerštavietes, prižiūrėti žuvų pralaidų įrenginius bei migracijos kelius, teikia metodinę pagalbą žuvų pralaidų projektavimo, statybos ir eksploatavimo klausimais, organizuoja, koordinuoja ir vykdo migruojančių žuvų stebėseną, nustato žuvų pralaidų efektyvumą.

 

 

 

Žuvų selekcinės žuvininkystės plėtra, karpių veisimo selekcijos darbai ir kontrolė. Žuvininkystės tarnyba vykdo natūralių ir veisiamų lašišinių žuvų genetinę kontrolę bei siekia užtikrinti natūralių populiacijų gyvybingumą.  Žuvininkystės tarnybos padaliniuose vykdoma žuvų ligų prevencija ir gydymas, teikiamos paslaugos žuvininkystės įmonių vandens telkiniuose. Specialistai seka epizootinės situacijos dinamiką, atlieka hidrobiontų diagnostinius ir jų gyvenamosios aplinkos tyrimus, teikia pasiūlymus ir išvadas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams.

 

 

 

Žuvivaisos darbai žuvų ištekliams natūraliuose vandens telkiniuose atkurti. Žuvininkystės tarnyba įgyvendina kasmetines Žuvų įveisimo į valstybinės reikšmės vandens telkinius programas. Į vandens telkinius įveisiama vis daugiau paaugintų vertingų rūšių žuvų jauniklių. Be tradicinių rūšių žuvų: sykų, peledžių, lynų, lydekų, starkių bei lašišinių žuvų – lašišų ir šlakių, numatoma didinti išleidžiamų paaugintų aštriašnipių eršketų, kiršlių, margųjų upėtakių veisimo mastą, tęsti europinių ungurių įveisimo bei migracijos tyrimus.

 

Siekdama efektyvinti ir plėtoti savo veiklą, Žuvininkystės tarnyba rengia projektus, finansuojamus iš įvairių ES fondų.

 

 

 

 Informacija atnaujinta 2016-02-05