Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020 m. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius 118.

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m.

 

Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

Direktorius

3879

3639

1

Direktoriaus pavaduotojas

3530

0

1

Patarėjas

x*

x*

1

Skyriaus vedėjas

1943

2312

7

Vyriausiasis specialistas

1705

1740

15

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m.

 

Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

Skyriaus vedėjas

1550

1510

2

Vyriausiasis specialistas

1425

1466

40

Vyresnysis specialistas

1173

1270

7

Specialistas

974

1052

45

Darbininkas

685

759

1


Pastabos:

1) x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2) 2020 m. darbo užmokesčio fondas didėja dėl  pakeistų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, dėl padidėjusio pareiginės algos bazinio dydžio iki 176 Eurų;

3) darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

Informacija atnaujinta 2021-02-10