Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017 m. III ketv. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius 172.

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m.

2017 m. I ketv.

2017 m.

2017 m. II ketv.

2017 m.

2017 m. III ketv.

I ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

II ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

III ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

(Eur)

 

(Eur)

 

(Eur)

 

Direktorius

2783

2811

1

2499

1

2336

1

Direktoriaus pavaduotojas

2327

2425

2

2372

2

2451

2

Vyriausiasis patarėjas

x*

x*

1

x*

1

x*

1

Skyriaus vedėjas

1554

1553

8

1556

8

1574

8

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1445

1627

1

1601

1

1611

1

Poskyrio vedėjas

x

x

x

945

1

949

1

Vyriausiasis specialistas

1035

1070

23

1071

22

1061

23

Pastabos:

1)      x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2)     valstybės tarnautojų atlyginimas keitėsi dėl priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus;

3)     valstybės tarnautojams, kurių tarnybinė veikla, kvalifikacija, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir įgyvendinant Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius tikslus per vertinimus buvo įvertinta labai gerai, vertinimo komisija jiems suteikė aukštesnę pareigybės kategoriją arba pakėlė kvalifikacinę klasę.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m.

2017 m. I ketv.

2017 m.

2017 m. II ketv.

2017 m.

2017 m. III ketv.

I ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

II ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

III ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

(Eur)

 

(Eur)

 

(Eur)

 

Skyriaus vedėjas

x

x

x

x

x

x

x

Poskyrio vedėjas

990

1002

5

827

5

1079

5

Vyriausiasis specialistas

842

876

55

900

55

858

54

Vyresnysis specialistas

648

686

20

776

20

707

20

Specialistas

548

539

58

531

58

528

56

Darbininkas

489

x

x

x

x

x

x

Pastabos:

1)      x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2)      nuo 2017-02-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareiginė alga nustatoma pagal darbo apmokėjimo sistemą, reglamentuojamą šio įstatymo nuostatomis;

3)     darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

Informacija atnaujinta 2017-10-16