Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Informacija apie darbo užmokestį

 

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018 m. I ketv. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius 126.

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių 

Pareigybės pavadinimas

2017 m.

2018 m.

2018 m. I ketv.

I ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

(Eur)

 

Direktorius

2289

x

x

Direktoriaus pavaduotojas

2386

2424

1

Patarėjas

x*

1202

1

Skyriaus vedėjas

1462

1952

3

Biuro viršininkas

x*

1466

1

Grupės viršininkas

x*

1001

1

Vyriausiasis specialistas

1059

1045

18

 

Pastabos:

1)      x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2)     valstybės tarnautojų atlyginimas keitėsi dėl priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus;

3)     valstybės tarnautojams, kurių tarnybinė veikla, kvalifikacija, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir įgyvendinant Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius tikslus per vertinimus buvo įvertinta labai gerai, vertinimo komisija jiems suteikė aukštesnę pareigybės kategoriją arba pakėlė kvalifikacinę klasę.

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2017 m.

2018 m.

 

2018 m. I ketv.

I ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

(Eur)

 

Skyriaus vedėjas

x

x

x

Poskyrio vedėjas

1018

x

x

Grupės viršininkas

x

1014

1

Vyriausiasis specialistas

904

931

40

Vyresnysis specialistas

742

820

14

Specialistas

544

613

45

Darbininkas

x

463

2

 

Pastabos:

1)      x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2)     darbuotojai, kurie atlikdami tarnybinę veiklą kvalifikuotai vykdė ir skubias ir svarbias užduotis dėl paskirtų naujų funkcijų ar kitų papildomų darbų, jiems buvo paskirtas priedas prie tarnybinio atlyginimo;

3)     darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

 

Informacija atnaujinta 2018-05-30