{menu_grou
p}

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Naujoji uosto g. 8A, 
92119 Klaipėda

Biudžetinė įstaiga. Juridinio asmens kodas: 188752740,
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
PVM mokėtojo kodas
LT100001121512  

Tel.    (8 46)  31 0660
Faks.  (8 46)  25 7745

 

 

       
       
Logotipas
2017-01-18   Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotas 2017–2021 metams suteikimo
2017-01-18 Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotas 2017–2021 metams suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2017 m. vasario 9 d. 11 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. stintų žvejybos kvotas. Bus skirstomi stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose vandens telkiniuose, nurodytuose priede. Posėdis vyks Šilutės švietimo pagalbos tarnybos salėje (Liepų g. 16, Šilutė).

 

Perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (teisės akto nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94f00bc0e63d11e39ea8c7e1dfdc4b5c/ojruEANqJc).

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos kvotas upėse, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vandens telkinio (-ių) ir žvejybos vietos (-ų) kurioje (-iose) norima gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį (tinklų skaičių):

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) kopiją.

3. Kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą tame rajone, kuriame yra vidaus vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

6. Jeigu aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, būtina pateikti šios sutarties kopiją.

 

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą stintų žvejybai – 24 eurai. Ūkio subjektai, laimėję teisę į žvejybos kvotą aukciono būdu, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytą kainą.

 

Vienam ūkio subjektui (aukciono ir ne aukciono būdu) gali būti suteikta perleidžiamoji teisė į stintų žvejybos kvotas ne daugiau kaip 6-iose žvejybos vietose.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2017 m. vasario 6 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

 

 

Stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose vidaus vandenyse
Eil. Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

Upės pavadinimas

Stintinių traukiamųjų tinklų skaičius

Koordinatės

Platuma

Ilguma

1. 

Pakalnės (50 m žemiau žvejybos uosto)

Pakalnė

1

5518‘ 58.90301“

5519‘  0.51178“

2119‘ 11.11124“

2119‘  6.34276“

2. 

Posūkio (500 m žemiau Nemuno deltos regioninio parko pastato)

1

55 o 19\\\' 19.41"

55 o 19\\\' 21.12"

21 o 18\\\' 8.78"

21 o 18\\\' 5.56"

3. 

Upelio (500 m žemiau „beždžionių tilto“)

1

55 o 18‘ 0.83“

55 o 18‘ 1.54“

21 o 21‘ 2.54“

21 o 20‘ 57.57“

4. 

Toliušio

Skirvytė

1

55 o 15‘ 997“

55 o 16‘120“

21 o 19‘ 055“

21 o 19‘ 334“

5. 

Kančių

 

2

55 o 16‘ 687“

55 o 16‘ 728“

21 o 20‘ 443“

21 o 20‘ 630“

6. 

Afrikos

 

1

55 o 16‘ 832“

55 o 16‘ 728“

21 o 20‘ 874“

21 o 20‘ 630“

7. 

Trišausko

 

1

55 o 17‘ 237“

55 o 17‘ 255“

21 o 22‘ 074“

21 o 22‘ 314“

8. 

Valymo įrenginių

 

2

55 o 17‘ 21.22222“

55 o 17‘ 16.25927“

21 o 22‘ 30.32624“

21 o 22‘ 19.22683“

9. 

Jarmalajevo

Atmata

2

55 o 18‘ 43.27404“

55 o 18‘ 46.85370“

21 o 23‘  6.57263“

21 o 23‘  7.70623“

10. 

Šyškrantės

 

2

55 o 18‘ 43.43011“

55 o 18‘ 47.66867“

21 o 22‘ 54.37408“

21 o 22‘ 55.78356“

11. 

 Uostadvario I (1 km žemiau Uostadvario kaimo)

 

2

55 o 20‘ 44.20574“

55 o 20‘ 44.42830“

21 o 18‘ 21.00843“

21 o 18‘ 15.85368“

12. 

Uostadvario II (1 km aukščiau Uostadvario kaimo)

 

1

55 o 20‘ 36.82“

55 o 20‘ 36.92“

21 o 20‘ 24.01“

21 o 20‘ 13.07“

13. 

Žukausko I

Nemunas

2

55 o 17‘ 42.71348“

55 o 17‘ 46.74309“

21 o 23‘  9.17457“

21 o 23‘  4.95668“

14. 

Žukausko II

 

1

55 o  17‘ 47.65250“

55 o  17‘ 50.77725“

21 o  23‘  4.00147“

21 o  23‘  1.42648“

15. 

Ekskavatoriaus I

 

2

55 o 17‘ 38.56187“

55 o 17‘ 42.51451“

21 o 23‘ 16.58630“

21 o 23‘ 10.48281“

16. 

Ekskavatoriaus II

 

2

55 o 17‘ 33.80052“

55 o 17‘ 38.55759“

21 o 23‘ 23.10935“

21 o 23‘ 16.59429“

17. 

Ekskavatoriaus III

 

2

55 o 17‘ 30.93158“

55 o 17‘ 33.75956“

21 o 23‘ 29.03527“

21 o 23‘ 23.22731“

18. 

Smėlio

 

2

55 o 15‘ 14.31645“

55 o 15‘ 19.44739“

21 o 25‘ 54.46908“

21 o 25‘ 48.18646“

19. 

Salos

 

1

55 o 17‘  0.99084“

55 o 17‘  5.57358“

21 o 24‘  6.15058“

21 o 24‘  2.40562“

20. 

Žvyro I

 

1

55 o  07‘ 24.31628“

55 o  07‘ 25.47560“

21 o  45‘ 58.01151“

21 o  45‘ 52.72015“

21. 

Žvyro (prie Leitės I)

 

2

55 o 16‘ 11.83937“

55 o 16‘ 17.12371“

21 o 24‘ 54.16851“

21 o 24‘ 49.67634“

22. 

Žvyro (prie Leitės II)

 

1

55 o 15‘ 867“

55 o 16‘ 003“

21 o 25‘ 072“

21 o 24‘ 957“

23. 

Tatamiškio II

 

2

55 o 15‘ 537“

55 o 15‘ 693“

021 o 25‘ 390“

021 o 25‘ 247“

24. 

Žiobrinio

 

1

55 o 14‘ 17.97678“

55 o 14‘ 23.02341“

21 o 26‘ 20.49508“

21 o 26‘ 19.85254“

25. 

Rudenės

 

2

55 o 13‘ 43.20206“

55 o 13‘ 48.05042“

21 o 26‘ 48.55263“

21 o 26‘ 45.35548“

26. 

Paleičių

 

1

55 o 12‘ 34.17906“

55 o 12‘ 37.51240“

21 o 28‘ 36.87994“

21 o 28‘ 28.42212“

27. 

Girininkų

 

2

55 o 14‘  5.27264“

55 o 14‘ 12.27904“

21 o 26‘ 29.85432“

21 o 26‘ 23.87642“

28. 

Straukos

 

2

55 o 13‘ 33.46531“

55 o 13‘ 37.95159“

21 o 26‘ 57.87823“

21 o 26‘ 54.06852“

29. 

Kalnų I

 

2

55 o 11‘ 42.60861“

55 o 11‘ 48.42405“

21 o 29‘ 39.71220“

21 o 29‘ 36.88191“

30. 

Kalnų II

 

1

55 o 11‘ 58.54625“

55 o 12‘  3.68750“

21 o 29‘ 31.39041“

21 o 29‘ 29.10361“

31. 

Kalnų III

 

1

55 o 11‘ 27.29691“

55 o 11‘ 21.97679“

21 o 31‘ 30.89826“

21 o 31‘ 22.58656“

32. 

Elenos

 

2

55 o 11‘ 43.99892“

55 o 11‘ 40.54178“

21 o 32‘  1.55937“

21 o 31‘ 52.33285“

33. 

Jovarų I

 

2

55 o 07‘ 245“

55 o 07‘ 270“

21 o 46‘ 614“

21 o 46‘ 512“

34. 

Rūsio

 

2

55 o 07‘ 197“

55 o 07‘ 217“

21 o 46‘ 917“

21 o 46‘ 742“

35. 

Medžio

 

1

55 o 07‘ 313“

55 o 07‘ 332“

21 o 46‘ 363“

21 o 46‘ 257“

36. 

Stulpų

 

2

55 o 06‘  8.39342“

55 o 06‘ 13.03265“

21 o 50‘ 38.17136“

21 o 50‘ 32.03214“

37. 

Tankodromo I

 

2

55 o 06‘ 42.74583“

55 o 06‘ 45.66033“

21 o 49‘ 51.86297“

21 o 49‘ 48.00247“

38. 

Tankodromo II

 

2

55 o 06‘ 26.72965“

55 o 06‘ 29.86965“

21 o 50‘ 14.46537“

21 o 50‘ 10.16092

39. 

Tankodromo III

 

2

55 o 06‘ 19.96735“

55 o 06‘ 21.84726“

21 o 50‘ 22.18051“

21 o 50‘ 18.98786“

40. 

Nausėdų

 

1

55 o 07‘  6.87152“

55 o 09‘  9.35205“

21 o 49‘ 15.63967“

21 o 49‘  9.64042“

41. 

Aukštos įtampos I

 

2

55 o 06‘ 035“

55 o 06‘ 110“

21 o 50‘ 734“

21 o 50‘ 649“

42. 

Aukštos įtampos II

 

2

55 o 05‘ 52.80293“

55 o 05‘ 56.06363“

21 o 51‘  4.52753“

21 o 50‘ 57.34924“

43. 

Didžiosios kūmos

 

2

55 o 04‘ 31.93055“

55 o 04‘ 34.11038“

21 o 57‘ 41.53757“

21 o 57‘ 32.85388“

44. 

Mažosios kūmos

 

2

55 o 04‘ 31.86666“

55 o 04‘ 31.55710“

21 o 57‘ 59.72155“

21 o 57‘ 44.40353“

45. 

Rambyno

 

2

55 o 05‘ 275“

55 o 05‘ 302“

22 o 00‘ 698“

22 o 00‘ 482“

46. 

Leitės I

 

2

55 o 16‘ 29.19320“

55 o 16‘ 35.54603“

21 o 24’ 41.48413“

21 o 24’ 36.20754“

47. 

Leitės II

 

1

55 o 16‘  5.14066“

55 o 16‘ 11.80811“

21 o 24’ 56.54446“

21 o 24’ 54.36532“

48. 

Ancės I

 

1

55 o 07‘ 15.18418“

55 o 07‘ 16.81843“

21 o 46’ 37.30442“

21 o 46’ 31.02347“

49. 

Ancės II

 

1

55 o 15‘ 208“

55 o 15‘ 344“

21 o 25‘ 928“

21 o 25‘ 736“

50. 

Salos prie Galzdonų

 

2

55 o 11‘ 17.99149“

55 o 11‘ 18.15110“

21 o 36’ 14.05008“

21 o 35’ 54.54358“

51. 

Jovarų II

 

2

55 o 07‘ 17.37157“

55 o 07‘ 18.48492“

21 o 46’ 28.48268“

21 o 46’ 23.28505“

52. 

Brolio

 

2

55 o 14‘ 38.24034“

55 o 14‘ 40.88148“

21 o 26’ 14.72427“

21 o 26’ 12.51831“

53. 

Tamoševičiaus

 

2

55 o 06‘ 58.38243“

55 o 07‘  5.51370“

21 o 49’ 30.80055“

21 o 49’ 18.97986“

54. 

Žemiau Didžiosios kūmos 30 m

 

1

55 o 04‘ 34.42078“

55 o 04‘ 36.47579“

21 o 57‘ 31.44032“

21 o 57‘ 25.10658“

55. 

Gėgės

 

2

55 o 10‘  8.79664“

55 o 10‘ 11.85088“

21 o 40‘ 15.24196“

21 o 40‘ 10.15234“

56. 

Mokyklos

 

2

55 o 15‘  9.85923“

55 o 15‘ 12.22110“

21 o 26‘  3.08892“

21 o 25‘ 58.45987“

 

 
Atgal   Spausdinti  

© ŽUVININKYSTĖS TARNYBA. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smart Web sistema.