Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
KONKURSAI Į VALSTYBĖS TARNYBĄ


ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga. Kodas 188752740. J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

____________________________________________________________________________________________________

SKELBIAMAS KONKURSAS Į FINANSŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, A2 LYGIO, SPECIALISTŲ GRUPĖS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO INTERVALAS 5,85 – 6,73 ) PAREIGAS

Darbo pobūdis:

Užtikrinti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) turto valdymą, naudojimą disponavimą juo bei priežiūrą, organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. Turėti 1 metų darbo patirtį valstybės turto valdymo srityje;

3. Turėti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą;

4. Būti gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, turto priežiūrą, darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę ir gaisrinę saugą, dokumentų ir teisės aktų rengimą, dokumentų saugojimą;

5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6. Mokėti dirbti su pagrindinėmis Microsoft Office biuro programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Qutlook, Internet Explorer;

7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (dokumentai pateikiamiper Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą):

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, turimus įgūdžius, atitinkančius reikalavimus pretendentams).

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu   terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama:

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (J. Janonio g. 24 , Klaipėda), tel. 8 700 14 903.

________________________________________________________________________________________________________________

SKELBIAMAS KONKURSAS Į BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, A2 LYGIO, SPECIALISTŲ GRUPĖS) PAREIGAS

Darbo pobūdis:

Vykdyti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) tarptautinius ir kitus viešuosius pirkimus, rengti Žuvininkystės tarnybos viešųjų pirkimų dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo srityje;

3. Būti gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, dokumentų ir teisės aktų rengimą, bei dokumentų tvarkymą;

4. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus;

6. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;  

7. Mokėti dirbti „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“, „Microsoft Outlook“ programomis, interneto naršyklėmis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą):

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, turimus įgūdžius, atitinkančius reikalavimus pretendentams);

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu   terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama:

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (J. Janonio g. 24 , Klaipėda), tel. 8 700 14 903.