{menu_grou
p}

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

J. Lelevelio g. 6,
LT-01102 Vilnius

Biudžetinė įstaiga. Juridinio asmens kodas: 188752740,
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
PVM mokėtojo kodas
LT100001121512  

Tel.    (8 5) 239 1175
Faks.  (8 5) 239 1176

 

 

       
       
Logotipas
2016-12-29  Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo
2016-12-29 Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2017 m. sausio 19 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame bus be aukciono suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. žvejybos Kuršių mariose kvotas.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-936 ,,Dėl verslinės žvejybos įrankių limito Kuršių mariose nustatymo 2017–2021 metams“ nustatyti šie žvejybos Kuršių mariose 2017–2021 m. limitai:

iki 500 m ilgio traukiamieji tinklai – 1 vnt.;

40–50 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 230 vnt.;

70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 360 vnt.;

marinės gaudyklės su selektyviniais intarpais – 223 vnt.;

stambiaakės gaudyklės (vartos) – 42 vnt.;

nėginės gaudyklės – 32 vnt.;

stintinės gaudyklės – 67 vnt.;

pūgžlinės-dyglinės gaudyklės – 20 vnt.;

dreifiniai tinklai – 4 vnt.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (teisės akto nuoroda 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94f00bc0e63d11e39ea8c7e1dfdc4b5c/ZVQFQkRHso)

 

Pagal Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 3 dalies 4 punktą perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas be aukciono suteikiamos ūkio subjektams, 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą, žvejybos kvotas Kuršių mariose turėjusiems ūkio subjektams, skiriant vienam ūkio subjektui ne daugiau kaip 3 procentus aplinkos ministro nustatyto bendro žvejybos limito, bet neviršijant ūkio subjekto turėtų žvejybos kvotų vidurkio per 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą (2014–2016 m.).

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti žvejybos kvotas be aukciono, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą.

1.2. norimas gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos Kuršių mariose kvotas;

1.3. ar yra pasinaudojęs Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ Europos Sąjungos parama, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą;

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą Kuršių mariose kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

 

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo be aukciono priimami iki 2017 m. sausio 16 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

 
Atgal   Spausdinti  

© ŽUVININKYSTĖS TARNYBA. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smart Web sistema.