Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Prieigos suteikimas elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V1-84

PRIEIGOS SUTEIKIMO ELEKTRONINĖMS PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PARDAVIMO PAŽYMOMS, PERĖMIMO DEKLARACIJOMS, VAŽTOS DOKUMENTAMS PILDYTI IR INFORMACIJAI APIE žuvininkystės produktų ATSEKAMUMĄ PATEIKtI ŽUVININKYSTĖS DUOMENŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prieigos suteikimas elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje.

2.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V1-70 „Dėl Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti prieigą prie Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (toliau – ŽDIS), turi pateikti Žuvininkystės tarnybai šiuos dokumentus:

3.1. Prašymą dėl prisijungimo prie ŽDIS.

3.2. Prašymą dėl asmens duomenų naudojimo.

3.3. Jeigu kreipiasi fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vietoje patikrintas šis dokumentas grąžinamas). Jeigu asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas parašytas ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas jo vertimas, pasirašytas jį atlikusio vertėjo.

3.4. Jeigu kreipiasi juridinis asmuo – juridinio asmens registracijos pažymėjimą arba jo kopiją. Jeigu juridinio asmens registracijos pažymėjimas išduotas ne valstybine kalba, Žuvininkystės tarnybai pateikiamas vertėjo pasirašytas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

3.5. Jeigu veikiama pagal įgaliojimą fizinio asmens vardu – teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

3.6. Jeigu veikiama pagal įgaliojimą arba prokūrą juridinio asmens vardu – teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą arba prokūrą.

Nurodytus dokumentus ūkio subjektas gali pateikti Žuvininkystės tarnybai tiesiogiai arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pagal poreikį.

5.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irina Jakovleva, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 700) 14 916, el. paštas Irina.Jakovleva@zuv.lt

6.

Administracinės paslaugos vadovas

Alenas Bulauskis, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 700) 14 915, el. paštas Alenas.Bulauskis@zuv.lt

7.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai.

9.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos pateiktos Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V1-70 „Dėl Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede ir 2 priede.

10.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

_________