Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Teisės vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą suteikimas
 

PATVIRTINTA        

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1-64

 

TEISĖS VYKDYTI PIRMINĮ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ SUPIRKIMĄ SUTEIKIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teisės vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą suteikimas

2.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V1-57 „Dėl Pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią ir Pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pabaigą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas tapti supirkėju, turi pateikti Žuvininkystės tarnybai šiuos dokumentus:

3.1. pranešimą apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią;

3.2. jeigu kreipiasi fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vietoje patikrintas šis dokumentas grąžinamas). Jeigu asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas parašytas ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas jo vertimas, pasirašytas jį atlikusio vertėjo;

3.3. jeigu veikiama pagal įgaliojimą fizinio asmens vardu – teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą; jeigu veikiama pagal įgaliojimą arba prokūrą juridinio asmens vardu – teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą arba prokūrą.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pagal poreikį.

5.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irina Jakovleva, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 700) 14 916, el. paštas Irina.Jakovleva@zuv.lt

6.

Administracinės paslaugos vadovas

Alenas Bulauskis, Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 700) 14 915, el. paštas Alenas.Bulauskis@zuv.lt

7.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai.

9.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pateikta Pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią ir Pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pabaigą pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-57 „Dėl Pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią ir Pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pabaigą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede.

10.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

_________

 

 

 

Informacija tikslinta 2019-05-09