Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
Konkursai į laisvas darbo vietas:

 

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Klaipėdoje. Pareigybės paskirtis užtikrinti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) efektyvų ir kokybišką buhalterinės apskaitos procesą, kokybiškai teisingą ir informatyvią apskaitą, suvesti duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), tvarkyti mokėtinų sumų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų, piniginių lėšų banko sąskaitose apskaitai.

Specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansinio darbo patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą viešajame sektoriuje;
3. turėti darbo su Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) patirties;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, finansinę, buhalterinę ir mokesčių apskaitą ir mokėti juos takyti, išmanyti ir mokėti taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;
5. mokėti dirbti su pagrindinėmis Microsoft Office biuro programų priemonėmis: teksto redagavimo MS Word, pateikčių rengimo MS PowerPoint, elektronine skaičiuokle MS Excel. Gebėti naudotis internetu ir elektroniniu paštu;
6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir tvarkymo taisykles, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
7. mokėti sudaryti ir tvarkyti pirminę buhalterinę apskaitą, statistines, finansines ir kitas ataskaitas.

 

Prašome siųsti išsamų CV el. paštu info@zuv.lt iki 2018-01-31.
Atrinkti kandidatai bus pakviesti pokalbio.
Informacija teikiama:
Naujoji Uosto g. 8A Klaipėda., tel. (8 446) 310 660, el. p. info@zuv.lt

 

 

 

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas Klaipėdoje. Pareigybės paskirtis užtikrinti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis už ūkio išlaidas, rinkliavų, mokesčių, komandiruočių lėšų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą bei atlikti mokėjimo paraiškų rengimo naudojantis valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (toliau-VBAM) sistema ir jų teikimui Finansų ministerijai, bankinių bei kasos operacijų atlikimui.

Specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansinio darbo patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą viešajame sektoriuje;
3. turėti darbo su Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) patirties;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, finansinę, buhalterinę ir mokesčių apskaitą ir mokėti juos takyti, išmanyti ir mokėti taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;
5. mokėti dirbti su pagrindinėmis Microsoft Office biuro programų priemonėmis: teksto redagavimo MS Word, pateikčių rengimo MS PowerPoint, elektronine skaičiuokle MS Excel. Gebėti naudotis internetu ir elektroniniu paštu;
6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir tvarkymo taisykles,  sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
7. mokėti sudaryti ir tvarkyti pirminę buhalterinę apskaitą, statistines, finansines ir kitas ataskaitas.

 

Prašome siųsti išsamų CV el. paštu info@zuv.lt iki 2018-01-31.
Atrinkti kandidatai bus pakviesti pokalbio.
Informacija teikiama:
Naujoji Uosto g. 8A Klaipėda., tel. (8 446) 310 660, el. p. info@zuv.lt


 

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Klaipėdoje. Pareigybės paskirtis pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, atlikti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) struktūrinių padalinių ir kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų ir sutarčių teisinę ekspertizę, teikti teisinio pobūdžio konsultacijas Žuvininkystės tarnybos darbuotojams, dalyvauti vykdant viešuosius pirkimus, atstovauti Žuvininkystės tarnybai teismuose, įgyvendinti Žuvininkystės tarnybos politiką kovos su korupcija bei jos prevencijos srityse.

Specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinį mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį teisės, viešųjų pirkimų ir korupcijos prevencijos srityse;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, civilinius teisinius santykius, civilinį ir administracinį procesus, kovą su korupcija, taip pat Žuvininkystės tarnybos ir skyriaus nuostatus;
4. turėti sutarčių projektų atitikimo teisės aktų reikalavimams vertinimo patirties;
5. turėti atstovavimo bendrosios ir specializuotos kompetencijos (administraciniuose) teismuose, procesinių dokumentų rengimo patirties;
6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
7. išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
8. mokėti dirbti „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“, „Microsoft Outlook“ programomis, interneto naršyklėmis.
9. turėti galiojantį nustatytos formos B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


Prašome siųsti išsamų CV el. paštu info@zuv.lt iki 2018-01-31.
Atrinkti kandidatai bus pakviesti pokalbio.
Informacija teikiama:
Naujoji Uosto g. 8A Klaipėda., tel. (8 446) 310 660, el. p. info@zuv.lt

 

 

Infoermacija atnaujinta 2018-01-15