Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius 117.

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m.

 

Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

Direktorius

2325

3879

1

Direktoriaus pavaduotojas

2320

3530

1

Patarėjas

x*

x*

1

Skyriaus vedėjas

1424

1943

7

Skyriaus patarėjas

x*

x*

1

Poskyrio vedėjas

1095

-

0

Vyriausiasis specialistas

1117

1705

15

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m.

 

Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

Skyriaus vedėjas

-

1550

2

Poskyrio vedėjas

1025

-

0

Vyriausiasis specialistas

992

1425

39

Vyresnysis specialistas

862

1173

7

Specialistas

647

974

43

Darbininkas

432

685

1


Pastabos:

1) x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2) 2019 m. darbo užmokesčio fondas didėja dėl  pakeistų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, dėl padidėjusio pareiginės algos bazinio dydžio iki 173 Eurų, įvertintų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo nuostatų (2018-06-28 Nr. XIII-1336),  dėl ekonominės krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo 2019 m.;

3) darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

Informacija atnaujinta 2020-02-10