Lietuviškai English
{menu_grou
p}

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

J. Lelevelio g. 6,
LT-01102 Vilnius

Įmonės kodas 188752740,
PVM mokėtojo kodas
LT100001121512

Tel.    (8 5) 239 1175
Faks.  (8 5) 239 1176

 

 

       
       
Logotipas
Kategorijos ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Siųsta
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2015-11-04 Nr. 3D-822)   187  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2015-11-04 Nr. 3D-822)   156  Atsisiųsti
 Dėl teisės aktų reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo (Įsakymas 2013-12-03 Nr. V1-168)   432  Atsisiųsti
  Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų įtraukimo į žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą taisyklių patvirtinimo   344  Atsisiųsti
 Dėl 2010 metų žuvininkystės kontrolės programos patvirtinimo   429  Atsisiųsti
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo (2010-03-24 įsakymas Nr. 3D-260)   571  Atsisiųsti
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo (2010-03-24 įsakymas Nr. 3D-259)   544  Atsisiųsti
 Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo komisijos sudėties patvirtinimo (2009-11-11 įsakymas Nr. 3D–864)   393  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ pakeitimo (2009-10-30 įsakymas Nr. 3D-821)   424  Atsisiųsti
 Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemonėms“ ir priemonę „Bandomieji projektai“, ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ sąrašų patvirtinimo (2009-10-13 potvarkis Nr. 4D-157)   1182  Atsisiųsti
 Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties ,,Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“, trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sričių „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“ ir „Parama bendro intereso priemonėms“, ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ , sąrašų patvirtinimo (2009-10-13 įsakymas Nr. 3D-738)   660  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ pakeitimo (2009-09-17 įsakymas Nr. 3D-681)   468  Atsisiųsti
 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-487 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų“ pakeitimo (2009-09-09 įsakymas Nr. 3D-662)   416  Atsisiųsti
 Dėl paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose taisyklių patvirtinimo (2009-08-10 įsakymas Nr. 3D-584)   802  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 3D-299 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2009-07-10 Įsak. Nr. 3D-491)   442  Atsisiųsti
 DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-72 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Parama jauniems žvejams“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2009-07-10 įsak. Nr. 3D-490)   459  Atsisiųsti
 Dėl pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių patvirtinimo (2009-06-26 įsakymas Nr. 3D-463)   543  Atsisiųsti
 ZUM isak 2009-05-27 Nr. 3D-374   363  Atsisiųsti
 Dėl Žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-487 \"Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų\" pakeitimo (2009-04-22 įsakymas Nr. 3D-270)   705  Atsisiųsti
 Dėl žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisyklių patvirtinimo (2009-03-09 įsakymas Nr. 3D-154)   420  Atsisiųsti
 Dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-554 "Dėl žuvininkystės produktų tarpšakinių organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (2009-02-23 įsakymas Nr. 3D-120)   466  Atsisiųsti
 Dėl verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo (2009-02-12 įsakymas Nr. 3D-94)   965  Atsisiųsti
 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 3D-20 „Dėl verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje ir mažos apimties priekrantės žvejybos specifinių reikalavimų nustatymo“ pakeitimo (2009-02-10 įsakymas Nr. 3D-83)   785  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2008-11-19 nutarimas Nr. 1214)   641  Atsisiųsti
 Dėl Žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3D-197 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantėje, žuvininkystės produktų iškrovimo vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2008-10-08 įsakymas Nr. 3D-541)   591  Atsisiųsti
 Dėl verslo plano finansinei paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones reikalavimų aprašo patvirtinimo (2008-04-15 įsakymas Nr. 3D‑204)   1114  Atsisiųsti
 Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo (2007-03-16 įsakymas Nr. 3D-117)   5136  Atsisiųsti
 Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16,19,23,24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (2008-01-29 įstatymas Nr. X-1436)   1386  Atsisiųsti

© ŽUVININKYSTĖS TARNYBA. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smart Web sistema.