Lietuviškai English
{menu_grou
p}

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

J. Lelevelio g. 6,
LT-01102 Vilnius

Įmonės kodas 188752740,
PVM mokėtojo kodas
LT100001121512

Tel.    (8 5) 239 1175
Faks.  (8 5) 239 1176

 

 

       
       
Logotipas
Kategorijos ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Siųsta
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SU   132  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE 2017 METŲ KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO   21  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO   28  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-188 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS“ PAKEITIMO   25  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   21  Atsisiųsti
 DĖL BLANKŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO ĮGYVENDINIMU ŽUVININKYSTĖS SRITYJE, PATVIRTINIMO   18  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL VIDUTINIŲ 2016 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO   40  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL ŽVEJYBOS POLDERIUOSE KVOTŲ PATVIRTINIMO   43  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVENKINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   80  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V1-12 „DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   51  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO BALTIJOS JŪROJE ŽVEJOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS   57  Atsisiųsti
 Dėl žvejybos kvotų patvirtinimo Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio subjektams   83  Atsisiųsti
 ĮSAKYMAS DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-140 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAVADAVIMO“ PAKEITIMO   131  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ADAPTACIJOS PROGRAMOS APRAŠO PATVIRTINIMO   140  Atsisiųsti
 Teisių į kvotas vid vandenyse komisijos pakeitimas   94  Atsisiųsti
 Įsakymas dėl ATPR saugos įgaliotinis   110  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ BEI ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ PROGRAMINĖS IR TECHNINĖS ĮRANGOS TRIKDŽIŲ ŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   89  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. V1-112 „DĖL BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ŽURNALŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   105  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-179 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲ VANDENYSE, VARIKLIŲ GALIOS PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   93  Atsisiųsti
 DĖL 2016 METAIS AUKCIONO BŪDU PASKIRSTOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE GALIMYBIŲ PRADINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   113  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. V1-98 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   100  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   125  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   108  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROJE, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ IR ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2016-05-27 Nr. V1-57)   138  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos veikiančių pripažintų žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijos narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus Lietuvos rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinės vertės skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016-03-03 Nr. V1-19)   119  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (2016-29-29 Nr. V1-17)   181  Atsisiųsti
 DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M KVADRATE (2016-02-23 Nr. V1-12)   144  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 "DĖL ŽUVNINKYSTĖS TARNYBOS PRIE LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS AUGINAMŲ IR PARDUODAMŲ ŽUVŲ IR VĖŽIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2015-12-23 NR. v1-175)   143  Atsisiųsti
 DĖL 2016 METAMS BENDRAM NAUDOJIMUI SKIRIAMŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE (2015-12-23 NR. V1-174)   163  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ TAIKYTINŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ ORIENTACINIŲ KAINŲ 2016 METAMS NUSTATYMO (2015-12-11 Nr. V1-171)   140  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-66 ,,DĖL ŽVEJYBOS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ IR AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ PATIKRŲ VIETOSE" PAKEITIMO (2015-12-09 NR. V1-169)   133  Atsisiųsti
 DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI ŽVEJYBOS STEBĖTOJŲ VEIKLĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVUOSE, ŽVEJOJANČIUOSE TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2015-12-04 Nr. V1-167)   158  Atsisiųsti
 ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V1-24 ,,DĖL ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS IR ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2015-12-04 Nr. V1-168)   135  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2015-11-30 Nr. V1-166 )   140  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2015-11-04 Nr. 3D-822)   187  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2015-11-04 Nr. 3D-822)   156  Atsisiųsti
 DĖL SARDINIŲ-SARDINĖLIŲ RŪŠIŲ GRUPĖS ŽUVŲ ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO MAROKO KARALYSTĖS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS VANDENYSE (2015-10-14 Nr. V1-142)   128  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-118 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   325  Atsisiųsti
 Dėl žvejybos produktų gamintojų organizacijos bei akvakultūros produktų gamintojų organizacijos patikrinimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo   188  Atsisiųsti
 DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M KVADRATE (2015-07-10 Nr. V1-81)   155  Atsisiųsti
 DĖL 2015 METAIS AUKCIONO BŪDU PASKIRTOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE GALIMYBIŲ PRADINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (2015-07-02 Nr. V1-78)   175  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-06-22 Nr. V1-72)   197  Atsisiųsti
 DĖL KAI KURIŲ ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS( 2015-02-25 d. Nr. V1-68)   220  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (2015-05-25 Nr. V1-65)   206  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2015-04-27 NR. V1-52)   205  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. V1-11 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOJE AKVATORIJOJE" PRIPAŽINO NETEKUSIU GALIOS (2015-04-27 NR. v1-51)   172  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 "DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2015-04-17 NR. V1-50)   212  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-11 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-04-27 Nr. V1-54)   173  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-23 Nr. V1-29)   224  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. V1-98 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-09 Nr. V1-25)   211  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-113 „DĖL PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO PAŽYMŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PERĖMIMO DEKLARACIJŲ BLANKŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-06 Nr. V1-24)   218  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-156 „DĖL ŽVEJYBOS ŽURNALŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IŠKROVIMO BEI PERKROVIMO DEKLARACIJŲ IŠDAVIMO IR PILDYMO“ PAKEITIMO (2015-02-06 Nr. V1-23)   193  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-04 Nr. V1-22)   199  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V1-24 „DĖL ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS IR ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-02-03 Nr. V1-21)   385  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-26 N. V1-17)   187  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ IR ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-26 Nr. V1-16)   203  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 19 D. ĮSAKYMO Nr. V1-94 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-14 Nr. V1-11)   173  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2015 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2015-01-19 Nr. V1-12)   201  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V1-5 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-13 Nr. V1-8)   202  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, IR ŽVEJYBOS LAIVŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-12 Nr. V1-7)   207  Atsisiųsti
 DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO (2015-01-09 Nr. V1-5)   350  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. V1-81 „DĖL TEISĖS NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2015-01-06 Nr. V1-3)   211  Atsisiųsti
 DĖL 2015 METAMS BENDRAM NAUDOJIMUI SKIRIAMŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE (2015-01-07 Nr. V1-4)   194  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ TAIKYTINŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ ORIENTACINIŲ KAINŲ 2015 METAIS NUSTATYMO (2014-12-30 Nr. V1-173)   201  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. V1-81 „DĖL TEISĖS NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO(2014-12-30 Nr. V1-171)   194  Atsisiųsti
 DĖL ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS PATIKRINIMO KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO (2014-11-28 Nr. V1-159)   212  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. V1-81 „DĖL TEISĖS NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-12-17 Nr. V1-164)   201  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-12-08 Nr. V1-162)   216  Atsisiųsti
 DĖL ATLANTINĖS MENKĖS (GADUS MORHUA) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M RAJONE (2014-11-11 d. Nr. V1-145)   178  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ( Įsakymas 2014-11-03 Nr. V1-141)   192  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 ,,DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-09-08 Nr. V1-114)   245  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-78 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS VANDENŲ IR AKVAKULTŪROS SKYRIAUS ŽUVŲ LIGŲ IR VANDENS TYRIMŲ POSKYRIO ATLIEKAMŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (NEGALIOJA)   205  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-138 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS AUGINAMŲ IR PARDUODAMŲ ŽUVŲ IR VĖŽIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   215  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V1-11 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   200  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-94 „DĖL AUKCIONO, SKIRTO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDOMUS ŽVEJYBOS PAJĖGUMUS, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   200  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL DRAUDŽIAMŲ SANDĖLIUOTI, VEŽTI, PERDIRBTI AR PARDUOTI ŽUVŲ AR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   200  Atsisiųsti
  dėl Jūros ešerių žvejybos sustabdymo NAFO 3M kvadrate ( 2014-07-10 Nr. V1-72)   200  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V1-5 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, IR ŽVEJYBOS LAIVŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI ATVIROJE BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-05-30 d. Nr. V1- 58)   598  Atsisiųsti
 DĖL PRANEŠIMO APIE NUMATOMOS PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ SUPIRKIMO VEIKLOS PRADŽIĄ IR PRANEŠIMO APIE PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ SUPIRKIMO VEIKLOS PABAIGĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2014-05-29 d. Nr. V1-57)   268  Atsisiųsti
 DĖL INFORMAVIMO APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲ VANDENYSE, VAROMŲJŲ VARIKLIŲ SUMONTAVIMĄ, PAKEITIMĄ AR TECHNINĮ MODIFIKAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2014-05-29 d. Nr. V1-56)   373  Atsisiųsti
 DĖL SPRENDIMO SULAIKYTI LAIVĄ IR NUTARIMO PANAIKNTI SPRENDIMĄ SUKAIKYTI LAIVĄ FORMŲ PATVIRTINIMO (2014-04-17 Nr. V1-42)   257  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2014-03-12 NR. V1-28)   278  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE 2014 METŲ KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2014-02-17 Nr. V1-20)   563  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TUINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2014-02-11 NR. V1-18)   243  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-19 "DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2014-02-10 Nr. V1-17)   236  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-28 "DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2014-01-31 ĮSAKYMAS NR. V1-12)   308  Atsisiųsti
 DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (2014-01-28 NR. V1-11)   232  Atsisiųsti
 Dėl Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM direktoriaus 2011m. sausio 24 d įsakymo Nr.V1-5 "Dėl žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir žvejybos laivų, turinčių teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo (2014-01-14 Nr. V1-5)   399  Atsisiųsti
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-28 "DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJAMS SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO(2013-12-27 Nr. V1-178)   308  Atsisiųsti
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-98 "DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽVEJOTI TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2013-12-27 Nr. V1-179)   264  Atsisiųsti
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-140 "DĖL PALYDOVINIO RYŠIO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2013-12-23 Nr. V1-176)   447  Atsisiųsti
 DĖL ĮSAKYMO NR. V1-24 "DĖL ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS IR ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO(2013-12-19 Nr. V1-175)   308  Atsisiųsti
 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (2012-12-17 Nr. V1-174)   267  Atsisiųsti
 DĖL ŽVEJYBOS LAIVŲ SUGAUTŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ VERTĖS NUSTATYMO TVARKOS (2013-12-16 Nr. V1-172)   270  Atsisiųsti
 TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS (2013-12-03 Nr. V1-168)   1024  Atsisiųsti
 Dėl teisės aktų reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo (Įsakymas 2013-12-03 Nr. V1-168)   432  Atsisiųsti
 Jūrinių ešerių žvejybos uždraudimas NAFO 3LN rajone (2013-11-29 Įsakymas V1-169)   224  Atsisiųsti
 DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IR KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2014-2016 M. PLANO PATVIRTINIMO (ĮSAKYMAS 2013-11-25 nR. v1-162)   342  Atsisiųsti
 DĖL ATLANTINIŲ MENKIŲ (GADUS MORHUA) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3 M RAJONE (2013-11-20 Įsakymas Nr. V1-161)   280  Atsisiųsti
 DĖL SUNKIŲ PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SUNKIŲ PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (ŽT Įsakymas 2013-11-05 Nr V1-156 )   296  Atsisiųsti
 1 2 3 >> 

© ŽUVININKYSTĖS TARNYBA. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smart Web sistema.